>2011 December မွ 2013 January အထိ အဖြဲ႕၏ လွဴပ္ရွားမႈမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား

!*^*! အဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ၾသ၀ါဒကထာ !*^*!

ၾသ၀ါဒကထာ ဟု စားသားအရ ေခါင္စဥ္အျဖစ္ ေရးသားထားရေသာ္လည္း အမွန္ေတာ့ မိမိ၏ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အသိအျမင္မ်ားကိုသာ မွ်ေ၀ခံစားေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ ေျပာၾကားလိုေသာ စကားမ်ားသည္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားသူငွာ အတြက္ အက်ဳိးမ်ားလိမ့္မည္ဟု စဥ္းစား ယူဆမိကာ မက်ဥ္း မက်ယ္ေသာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ စာသား အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။
ဤၾသ၀ါဒကထာကို က႑အလိုက္ ေလးေလးနက္နက္ ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တစ္ဦးခ်င္း အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြးအေခၚမ်ား တစ္စံုတစ္ဦးမွ်ပင္ ရရွိသြားခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ေရးရက်ဳိးနပ္သည္၊ မွ်ေ၀ရက်ဳိးနပ္သည္ ဟု မိမိကိုယ္ကို ၾကည္ႏူး ပီတိျဖစ္မိပါသည္။

အဖြဲ႕အတြက္ ေငြအား၊ လူအား၊ အခ်ိန္အား၊ စြမ္းအား စသည္စသည္တို႔ကို ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးကိုလည္း သာသနာေတာ္၏ ကိုယ္စား မိမိမွ ေက်းဇူးဥပကာရ ပမာဏ ႀကီးမားစြာ တင္ထိုက္ပါေၾကာင္း ေရွးဦးပဏာမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေႁခြလိုပါသည္။

ဒီတစ္ႏွစ္သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ား အတြက္
မိမိတို႔ ပရဟိတအဖြဲ႕သည္ ယခု ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ေရာက္လွ်င္ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္သား အရြယ္ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႕၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္ အင္အားသည္လည္း စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္စ တစ္စ တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။
ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားသူငွာ အေပၚတြင္ သနားညွာတာ၊ ကူညီတတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေစတနာ သဒၶါအားသည္ မနည္းျခင္း ျဖစ္သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေပ။

မိမိတို႔အဖြဲ႕သည္ က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ ေရရွည္ရပ္တည္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ သာသနာ့ အက်ဳိးမ်ားစြာကို တတ္စြမ္းရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးေနႏိုင္ျခင္းမွာလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စြမ္းရည္ ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ စဥ္းစဥ္းမွ် မဟုတ္ေပ။
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အင္အားမ်ားကို စုစည္းၿပီး အားလံုး၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုမွားသံသယ ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

လူမ်ားစြာ၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားစြာကို စြမ္းအားျမွင့္ထုတ္သံုးလွ်က္ သာသနာေတာ္၏ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနမည္မွာ မလြဲေပ။
ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ၾကရင္း လာမည့္ႏွစ္ မ်ားစြာအတြက္ အမွားအယြင္း မရွိၾကရေလေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံ၍ အတူလက္တြဲ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္မွာ သဒၶါတရား အသိစိတ္ ရွိၾကသူတိုင္း၏ တာ၀န္ ၀တၱရားႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ အဖြဲ႕အား ေကာက္ရိုးမီး ကဲ့သို႔ ၀ုန္းကနဲ ထေတာက္ၿပီး ၀ုန္းကနဲ ၿငိမ္းသြားျခင္းအား မျဖစ္ေစလိုေပ။ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းလွေသာ စိမ့္စမ္း ေရၾကည္မ်ား အၿမဲမျပတ္ ထာ၀ရ ခ်မ္းေျမ႕တည္ၿငိမ္စြာ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းကေလး သကဲ့သို႔ လူသားတို႔ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ထာ၀စဥ္ အၿမဲတမ္း စြမ္းေဆာင္ ေပးေနေစလိုသည္။
ပထမဦးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ မ်ဳိးေစ့ခ် စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား အထိ အသီး အပြင့္ အဖူး အငံု အခက္အလက္ စံုလင္စြာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဖို႔ လိုအပ္သည္။

စည္းလံုးမႈ၏ ျပယုဂ္
အဖြဲ႕သည္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ရပ္တည္လာႏိုင္ၿပီး အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အလွဴမ်ားကို လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အဖြဲ႕၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရွိသည္ကိုလည္း တစ္နည္းတဖံု ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေနသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားမွ အဖြဲ႕သို႔ လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴေတာ္ေငြမ်ား အားလံုး၏ ပိုင္ရွင္သည္ သာသနာေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။
အလွဴရွင္မ်ားသည္လည္း သာသနာေတာ္ အတြက္ပင္ ရည္စူး၍ လွဴဒါန္းေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ထိုအလွဴေငြမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနၾကၿပီး သာသနာေတာ္အတြက္ စီမံ၍ အလွဴရွင္မ်ား အားလံုး၏ ကိုယ္စား လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ကာ လွဴဒါန္းေပးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရာ၌ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္စရာမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ အဖြဲ႕သည္ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား တစ္စံုတရာမွ် မရွိခဲ့ေခ်။ အားလံုး သူ႔စြမ္းရာ၊ သူ႔ႏိုင္ရာ၊ သူ႔ေပးဆပ္ႏိုင္ရာ က႑အသီးသီး၊ တာ၀န္အသီးသီး ယူထားၾကသူခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။

ေပ်ာ္ရြင္စရာ ေကာင္းလွေသာ၊ ေအးခ်မ္းလွေသာ မိသားစုအိမ္ႀကီးသဖြယ္ ညီအစ္္ကို၊ ေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာမ်ား ပမာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကၿပီး သာသနာေတာ္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ထမ္းရြက္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အႏွစ္သာရလည္း ျပည့္၀စြာ ရွိလွေပသည္။
ထိုထိုအေၾကာင္းအရာ တို႔သည္ စည္းလံုးမႈ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအတြက္ မဟုတ္
မိမိတို႔ ပရဟိတအဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအတြက္ မဟုတ္ေခ်။ သာသာနာေရး အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အဖြဲ႕၏ အလွဴပြဲ က်င္းပရာသို႔ လုိက္ပါၾကေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္တို႔အတြက္ အဖြဲ႕၏ အလွဴေငြမ်ားမွ ထုတ္သံုးျခင္း လံုး၀ မျပဳဘဲ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ပင္ အကုန္က်ခံ လိုက္ပါေစပါသည္။
အဖြဲ႕၏ အလွဴေငြမ်ားသည္ ရည္မွန္းထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ဘ/က ေက်ာင္းမ်ားသို႔သာ ထိေရာက္စြာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
အဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဖြင့္ ရာသီတြင္လည္း ပညာသင္ဆုမ်ား လွဴဒါန္းရန္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို လွဴဒါန္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနပါက အဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္း မည္သူမဆိုမွ တင္ျပလာေသာ ဘ/က ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တိုင္ပင္၍ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကင္းရွင္းစြာ လွဴဒါန္းေပးပါသည္။

ယခင္တစ္ခ်ိန္က မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ႀကံဳဖူးသည့္ သာဓက တစ္ခု ရွိေပသည္။
ဘ/က ေက်ာင္း ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ စကား အေျပာအဆို မေခ်ာေမြ႕သျဖင့္ ထိုေက်ာင္းအား မလွဴရန္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က မိမိအား ေလွ်ာက္ထားဖူးသည္။
မိမိက ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္မွာ ထိုဘ/က ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကို လွဴဒါန္းျခင္း မဟုတ္၊ ဘ/က ေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ဦးစီးထားေသာ သာသနာေတာ္အတြက္ အနာဂတ္ ကေလးမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ လွဴဒါန္းမည့္ အလွဴဒါန ကို တြန္႔ဆုတ္ေႏွာင့္ေႏွးရန္ အေၾကာင္းမရွိ ဟူ၍ပင္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ တူလွ်င္
ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ အေရးထက္ သာသနာ့ အေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသာ ဦးစားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ မူရင္းပင္မ ပဋိသေႏၶ စတည္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သာသနာ့ အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္မဆို အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပီျပင္စြာ ရုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္ေစရန္ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းမွ ၀ိုင္း၀န္းထုဆစ္ ကူညီ ပံုေဖာ္ေနၾကသည္သာခ်ည္း ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည့္ လမ္းခရီးတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား၊ ဆူးေျငာက္ခလုတ္မ်ားကို အားလံုး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရင္း ညီညာေခ်ာေမြ႕ေသာ သာသနာ့့ လမ္းခရီးအျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ခရီးႏွင္ၾကရေပသည္။
မည္သူမွ် ဆိုးေသာ လမ္းကို ညႊန္ျပေနျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။

ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီေနသည့္ အတြက္ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ မတူညီသည့္ သေဘာထားမ်ား ကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး တူညီေအာင္ ထိန္းညွိ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဦးက ျဖည့္ဆည္းေပးရင္း အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔သာ လိုရင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပင္းျပျခင္းႏွင့္ ဆႏၵေစာျခင္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာ တစ္ခုသည္ လူတိုင္း ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ား ေစတနာ လြန္ကဲစြာ ရွိေနတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပင္းျပျခင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုကို ပီျပင္စြာ အားက်ဳိးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အရွိန္ျမွင့္ေပးသည္။
သို႔ေသာ္ အထူး သတိထားရန္ အခ်က္မွာကား ဆႏၵေစာ တတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပင္းျပျခင္းသည္ အလုပ္အတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း ဆႏၵေစာျခင္းမွာမူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းတတ္ေပသည္။
ထိုအခ်က္သည္ အဖြဲ႕၀င္တိုင္း အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း လူတိုင္းသည္ မိမိ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားအတြက္ ေစတနာလြန္ကဲၿပီး ဆႏၵေစာသြားတတ္ၾကသည္။

အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကာလ၊ ေဒသတို႔ကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အမွားအယြင္း မရွိရေလေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္ရေပသည္။
အဖြဲ႕၀င္တိုင္းတြင္ ျပင္းျပေသာဆႏၵ၊ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဓာတ္အား ထားရွိရမည္ မွန္ေသာ္လည္း ဆႏၵေစာျခင္းကိုမူကား သတိႏွင့္ယွဥ္၍ ထိန္းကြပ္ လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထားရသည့္ စိတ္ထား
လူတို႔၏ စိတ္သဘာ၀မွာ ျဖစ္တတ္သည္ သေဘာအတိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ခါတရံ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္မႈ၊ အယူအဆခ်င္း မတူညီမႈ၊ ျဖစ္ေစလိုသည့္ ဆႏၵ ကြဲလြဲမႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိတတ္ၾကေပသည္။

“ငါ့စိတ္ႏွင့္ မတူ ငါ့ရန္သူ” ဟူ၍ကား လုပ္၍ မရေပ။
ဤကဲ့သို႔ စိတ္ထားသာ ထားလိုက္လွ်င္ တစ္ေလာကလံုးတြင္ ငါ၏ ရန္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေခ်ကုန္လိမ့္မည္။ ထိုထိုပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ ငါသည္ လူ႔ေလာကတြင္ မည္သူႏွင့္မွ် ေပါင္းေဖာ္၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိကိုယ္ကိုယ္တိုင္ တစ္ဦးတည္း၌ ရွိေနစဥ္ပင္လွ်င္ စိတ္သေဘာထားခ်င္း တုိက္ဆိုင္ခ်င္မွ တတ္ဆိုင္တတ္သည္။
မိမိကိုယ္ပိုင္ အတြင္း သႏ ၱာန္ အဇၩတၱ၌ ရွိေနေသာ စိတ္အခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္ အဆင္မေျပတတ္ေပ။ သူတစ္ပါးႏွင့္ လံုး၀ဥႆံု တူေနဖို႔ရန္ကား လြယ္ကူသည့္အရာေတာ့ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ႏိုင္ေပ။

အဖြဲ႕တြင္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ဆႏၵ သေဘာထား ကိုက္ညီမႈ မရွိ၊ အဆင္မေျပသျဖင့္ ဤအဖြဲ႕သည္ ငါႏွင့္ မဆိုင္ဟု လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သာသနာေတာ္ အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သေဘာထားကို ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမွင့္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွားမကင္းၾကသည့္ ပုထုဇဥ္တို႔အားေလွ်ာ္စြာ တစ္ခါတရံ သေဘာထား ေသးသိမ္တတ္ၾကေသာ္လည္း သေဘာထား ေသးသိမ္သည့္ အလုပ္သည္ လူစြမ္းေကာင္းတို႔၏ အလုပ္မဟုတ္ေခ်။
သို႔အတြက္ ပရဟိတအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာထား ႀကီးႀကီး ထားႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လွေပသည္။
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညွင္သာ ႏူးညံ့သည့္ စိတ္သေဘာထားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ မ်ားစြာ ျဖစ္ေလသည္။  

မာနသည္ အႏ ၱရာယ္
မည္သူကျဖင့္ ငါ့ေလာက္ မေတာ္၊ ငါ့ေလာက္ မတတ္ဟု မာန္မာန မထားျခင္းသည္လည္း အဖြဲ႕၏ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို ပို၍ ခိုင္မာေစသည့္ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားတြင္ မာန အားႀကီးလာလွ်င္ သူတစ္ပါးအေပၚကို အႏုိင္လိုခ်င္လာသည္။ ကိုယ္သာ အသာစီး ရခ်င္သည္။ ကိုယ္သာ နာမည္လိုခ်င္သည္။ သူတစ္ပါးကို ရိုေသေလးစားစြာ ဆက္ဆံႏိုင္မႈ မရွိဘဲဲ ႏွိမ္ခ် နိမ့္ေစၿပီး အထင္ေသးလာသည္။ မာနသည္ အားႀကီးလာလွ်င္ ေမာက္မာတတ္သည့္ စိတ္သေဘာရွိေလသည္။
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတြင္ မာနအားႀကီး လာျခင္းသည္လည္း အဖြဲ႕၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲျခင္း၏ လမ္းစ ျဖစ္ေလသည္။ အဖြဲ႕ကို ပ်က္စီးေစေလေတာ့သည္။

မာန ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားလည္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိၿပီး သူ႔အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္ကို သေဘာထား ႀကီးႀကီးျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္သြားႏိုင္ရမည္။ ငါသာ အသိ၊ ငါသာ အတတ္ ဟူေသာ မာန စိတ္ထားကို စြန္လႊတ္ၿပီး တစ္ပါးသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုလည္း နားလည္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။

ငါ့ေၾကာင့္သာ အဖြဲ႕ေအာင္ျမင္တာ၊ ငါလုပ္မွ အဖြဲ႕က ျဖစ္တာ ဆိုသည့္ မာန စိတ္ထား အျမင္မ်ဳိးသည္ စင္စစ္ ပရဟိတပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္ေပ။ ငါသိ၊ ငါတတ္သည္ဟု ၀င့္ႂကြားေနရမည္ မဟုတ္၊ မိမိသိေသာ၊ မိမိတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုသာလွ်င္ မိမိသိသလို သူတစ္ပါးအား သိေစလိုေသာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ငါပါမွ ရမည္၊ ငါမပါရင္ မၿပီး ဟု စိတ္ထဲတြင္ထားၿပီး ကူညီေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ ဟူေသာ အတၱ မာန ၏ ေျခအစံုေပၚကို ရပ္၍ ေမာက္မာေနလွ်င္ မျဖစ္ေပ။
တစ္ဦး အမွားအယြင္းျဖစ္လွ်င္ တစ္ဦးမွ ေဖးမကူညီ စာနာေပးၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုတစ္ဦးမွလည္း လက္ခံနားလည္ၿပီး အျပန္အလွန္ ရိုေသ ေလးစား တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ေပါင္းကူး တံတားပမာ
ပရဟိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အလွဴရွင္ႏွင့္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးၾကားတြင္လည္း ေပါင္းကူး တံတားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသးသည္။
ေပါင္းကူးတံတား၏ တာ၀န္သည္ ကူးျဖတ္လိုသူမ်ား အတြက္လည္း အနင္းခံ ေနရာတြင္လည္း ေနေပးရသည္။
ကူးျဖတ္လိုသူမ်ား ေအာက္သို႔ မက်ေအာင္လည္း ကာရံ တားဆီး ေပးထားရေသးသည္။
တံတားေပၚတြင္ အညစ္အေၾကး စြန္႔လိုက လက္ခံရေသးသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ
အနင္းခံ ရသည္ ဆိုရာ၀ယ္ အမ်ားအက်ဳိး အတြက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မာန ဖယ္ရွားၿပီး ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၍ စိတ္ဓာတ္အားတင္း ထားရသည္။
ကာရံတားဆီး ေပးရသည္ ဆိုရာ၀ယ္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အႏ ၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပး၍ ကူညီေပးရသည္။
အညစ္အေၾကး စြန္႔လိုက လက္ခံေပးရသည္ ဆိုရာ၀ယ္ အမ်ားအက်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ တျခားသူမ်ားမွ ေျပာဆိုေသာ အတင္း အဖ်င္း စကားမ်ားကို သည္းခံ၍ ေဒါသကို ပယ္ လစ္လ်ဴရႈကာ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။

မာန မထားျခင္း၊ မာနကို ပယ္ျခင္း၊ ေဒါသ မထားျခင္း၊ ေဒါသကို ပယ္ျခင္းျဖင့္ ပရဟိတ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေပ။
ထိုၾကာင့္ မာန မရွိျခင္း၊ ေဒါသမရွိျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း ေသာ့ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ေပါင္းကူး တံတားပမာ က်င့္ေဆာင္ရေပသည္။

အဖြဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးသူ၊ ပ်က္စီးေစသူ မည္သူနည္း?
မိသားစုကို ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ရြာ ႏိုင္ငံ ကမာၻေလာကႀကီးကို ျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးမည့္သူ၊ ပ်က္စီးေစသူသည္ မည္သူနည္း ဟု ေမးလာခဲ့သည္ ရွိေသာ္ အေျဖအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးၾကေပလိမ့္မည္။

ထိုထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူ၊ ပ်က္စီးေစသူသည္ ဟိုလူေၾကာင့္၊ ဒီလူေၾကာင့္ ဟု လက္ညွိးထိုး ေနလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္သြားမည္သာ အဖတ္တင္လိမ့္မည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ထိုထိုလူသားမ်ား၏ စိတ္တြင္ ရွိေနေသာ ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္သည္။

ေလာဘသည္ သတၱ၀ါ အခ်င္းခ်င္းကို ခင္မင္ေအာင္၊ တြယ္တာေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းတရားကိုလည္း ဆက္သြယ္ေပးသည္။ အခ်စ္ကို ေမြးဖြားေပးသည္။ သံေယာဇဥ္ကို ခိုင္ၿမဲေစသည္။ သက္မဲ့ ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းမ်ားကိုပင္လၽႊင္ ေလာဘသည္ ႏွစ္သက္ခံုမင္ေစတတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒါသသည္ကား ေလာဘႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သတၱ၀ါ အခ်င္းခ်င္းကိုလည္း အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသည္။ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ လိႈ႕ေဆာ္သည္။ ပ်က္စီးေအာင္ ႀကံစည္သည္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း သနားညွာတာမႈ မရွိ။ အာဃာတ ရန္ၿငိဳးကိုလည္း ကိုင္စြဲထားေလသည္။
ေဒါသသည္ သူတစ္ပါးအား အလိုဆိုးျဖင့္ အျပစ္ေျပာဆိုတတ္သည္။ မနာလို၊ ၀န္တိုစိတ္တို႔ျဖင့္လည္း လႊမ္းမိုးေနေစသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါးအား အျပစ္ေျပာဆို ဆံုးမေသာ္လည္း ေစတနာဆိုး၊ အလိုဆိုးျဖင့္ အျပစ္ေျပာျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ ေမတၱာျဖင့္ ေကာင္းေစခ်င္၊ ျပဳျပင္ေစခ်င္သည့္ အျပစ္ျပ ဆံုးမျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါသေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို ေျပာဆိုေသာ အျပစ္သည္ အလုိဆိုးျဖင့္သာ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
အလိုဆိုး ေဒါသစိတ္ ျဖင့္ အျပစ္ေျပာေနလွ်င္ မေကာင္းျမင္၀ါဒသာ လက္ကိုင္ထားသူ ျဖစ္တတ္ရကား ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ မ်ားစြာ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ေလာဘ၊ ေဒါသ ႏွစ္ခု စလံုးသည္ ဓမၼအေနျဖင့္ အကုသိုလ္ ကိေလသာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူ၊ ပ်က္စီးေစသူသည္ ေဒါသမွန္း သိသာေစလိုသည့္ အေျဖလိုရင္းသာ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးသူ၊ ပ်က္စီးေစသူသည္ လူတို႔၏ စိတ္တြင္ရွိေနေသာ ေဒါသပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဓမၼစကားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေလာကီ စကားသက္သက္ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေအာင္ အလြယ္ေျပာရလွ်င္
ေလာဘသည္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္း၏။
ေဒါသသည္ကား မုန္းဖို႔ ေကာင္းေလ၏။

အားသံုးအား ကို ေမြးျမဴပါ
ေမတၱာ အားႀကီးလွ်င္ သူတစ္ပါးကို ခ်မ္းသာေစခ်င္သည္။ ေအးခ်မ္းေစခ်င္သည္။ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကို လုိလားသည္။
ကရုဏာ အားႀကီးလွ်င္ သူတစ္ပါးကို အကူအညီ ေပးခ်င္သည္။ ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည္။ ဒုကၡမွ ကယ္တင္ေပးခ်င္သည္။
မုဒိတာ အားႀကီးလွ်င္ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္သည္။ မနာလို၊ ၀န္တိုစိတ္ ကင္းသည္။

ထိုထိုအင္အား သံုးမ်ဳိး အားႀကီးေနပါက ပရဟိတ လုပ္ရန္ စိတ္ထက္သန္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမတၱာသည္ ေအးခ်မ္းမႈကို ေပးသည္။
ကရုဏာသည္ ေႏြးေထြးမႈကို ေပးသည္။
မုဒိတာသည္ ၾကည္ႏူးမႈကို ေပးသည္။
အဖြဲ႕၀င္တိုင္းသည္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ၊ ၾကည္ႏူးမႈတို႔ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္မ်ားသည္ ဘ၀ကို ရင္းႏွီးၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳေနၾကေပသည္။ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ အားမ်ား မႀကီးမားလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ပရဟိတ လုပ္ရန္ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ပရဟိတကို တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ အေျပာသမားမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ အားသံုးအားျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ သက္ေသ ျပေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အားသံုးအားကို ႏွလံုးသားထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေစရန္ ပရဟိတပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရသည္။ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေမြးျမဴရေပသည္။
အဖြဲ႕၀င္တိုင္းသည္ ဤအားသံုးအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကလွ်င္ သာသနာေတာ္ အတြက္ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပမည္။

အတၱဟိတ ကိုလည္း ႀကိဳးစားပါ
အမ်ားအက်ဳိးဟု ဆိုအပ္ေသာ ပရဟိတကို ေရရွည္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အတၱဟိတ ဆိုေသာ ကိုယ့္အက်ဳိးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေရးကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထား၍ မရေပ။

မိမိမွာ ေရရွိမွ သူတစ္ပါးကို ေရေပးေသာက္ႏိုင္သည္။
ထို႔အတူပင္ မိမိမွာ ေငြရွိမွသာ သူတစ္ပါးကိုလည္း မွ်ေ၀ လွဴဒါန္းေပးႏိုင္မည္။ သို႔အတြက္ ပရဟိတ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ အေရးကိုလည္း ဘ၀တြင္ အဓိက ေနရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ စီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။

မိမိတြင္ ဘာမွမရွိဘဲႏွင့္ သူတစ္ပါးကို ေပးကမ္းခ်င္ေန၍ လက္ေတြ႕ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဘုရားဆု ပန္ထားေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကး ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို ပံုေအာ လွဴဒါန္းရန္ အတြက္လည္း သဘာ၀မက်ႏိုင္ေပ။
အတၱႏွင့္ ပရ မွ်တမွသာ သဘာ၀က်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပမည္။
အစြန္းေရာက္သည့္ က်င့္စဥ္သည္ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရန္ကား ခဲယဥ္းတတ္သည္။ မဇိၩမပဋိပဒါ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္၊ မွန္ကန္ေသာ က်င့္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ေလာဘ မရွိဘဲႏွင့္လည္း ပစၥည္းဥစၥာကို ရွာေဖြ၍ မရႏိုင္ေခ်။ ၀ိသမ ေလာဘ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၀ီရိယ အားထုတ္လွ်က္ သမေလာဘႏွင့္ ႀကိဳးစား ရွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ပရဟိတ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စီးပြားရွာေနေသာ အခါ အတၱဟိတ ေလာဘႏွင့္ ရွာေဖြေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း
ပရဟိတ အေလာဘ အတြက္သာ ရွာေဖြေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားရွာရင္း ကုသိုလ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ေနပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ အတၱဟိတႏွင့္ ပရဟိတ တို႔ကို သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ႏွလံုးသြင္းရင္း လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပါရမီ ျဖည့္ဖက္ ျဖစ္ပါေစ
ပါရမီ ျဖည့္ဖက္ ဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ အမ်ားစုသည္ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး အၾကင္လင္မယားဘ၀ တို႔ကိုသာ ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။
အမွန္စင္စစ္ ပါရမီ ျဖည့္ဖက္ ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို က်န္သည့္ တစ္ဦးက ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ၾကရ၌ အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးေနၾကျခင္းသည္ ပါရမီ ျဖည့္ေပးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ပရဟိတအဖြဲ႕တြင္ ေငြအား၊ လူအား၊ အခ်ိန္အား၊ စြမ္းအား မ်ားစြာတို႔ကို ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကသူမ်ားသည္ ပါရမီ ျဖည့္ဖက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေခ်။

ပါရမီ ျဖည့္ဖက္တို႔ မည္သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးသိတတ္ရသည္၊ ေက်းဇူးျပဳတတ္ရသည္။ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး မည္မွ်ပင္ ရွိေနေစကာမူ ေအးအတူ ပူအမွ် ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ယွဥ္တြဲ ရွိေနၾကရသည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥ အ၀၀အား စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး တိုင္ပင္ ေျဖရွင္းေပးၾကရသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထား၍ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေဖးမကူညီ ေဆာင္က်ဥ္းေပးၾကရသည္။
သို႔မွသာ ပါရမီ ျဖည့္ဖက္ အစစ္ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေလာ။

ဤသို႔အားျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးပါရမီ ျဖည့္ၾကရင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္လာမည္ဟု ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ေျပာႏိုင္သည္။
ထိုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ပါရမီ ျဖည့္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္လည္း အထူး တိုက္တြန္းလိုသည္။

နည္းနည္းပဲ ခ်စ္၊ ၾကာၾကာေတာ့ ခ်စ္ပါ။
ငယ္ငယ္ကတည္းက ၾကားဖူးသည့္ စာေၾကာင္း တစ္ခု ရွိသည္။

Love me little, Love me long.
ငါ့ကို နည္းနည္းပဲ ခ်စ္ပါ။ ငါ့ကို ၾကာၾကာေတာ့ ခ်စ္ပါ။

ဤစားသား အဓိပၸာယ္ကို အေျချပဳ၍ မိမိတို႔ ပရဟိတအဖြဲ႕တြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၿပီး သာသနာေတာ္ အတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးတို႔ကို နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းေႁခြလိုသည္မွာ
အဖြဲ႕အတြက္ အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္၍ ေျမာက္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မလိုေပ။

မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရာကို အနည္းငယ္မွ်ကို ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေပးၿပီး ေရရွည္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အရွိန္ေကာင္းေကာင္း ရွိေနေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
အင္အားမ်ားစြာကို စုစည္းၿပီး အနာဂတ္ သာသနာေတာ္ အတြက္ ကာကြယ္ရမည္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္၊ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမည္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရမည္ စသည္စသည္တို႔မွာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုး၏ တာ၀န္ ၀တၱရားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ရယူျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူတို႔သည္ ၄င္းတို႔ ရွာေဖြထားသည့္ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာတို႔ကို ထိုသူတို႔အတြက္သာလွ်င္ ကာမဂုဏ္မွာ အသံုးခ်ၾကသည္။
ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူတို႔သည္ ၄င္းတို႔ ရွာေဖြထားသည့္ ေငြေၾကး မ်ားကို အမ်ားသူငွာအတြက္ အက်ဳိးငွာ မွ်ေ၀ လွဴဒါန္းေလ့ ရွိၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ
“သူေတာ္ေကာင္းတို႔မည္သည္ ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေလကုန္၏”
ဆိုလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးသည္
“ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူမ်ား” ပရဟိတအဖြဲ႕ ကို အမ်ားႀကီး မခ်စ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နည္းနည္းပဲ ခ်စ္ပါ။
သို႔ေသာ္ ၾကာၾကာ ခ်စ္ပါ ဟု ေျပာၾကားရင္း ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္စကား ဆိုျခင္းျဖင့္ ေမတၱာ အနႏ ၱ ပို႔သလွ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရေပေတာ့သည္။

ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ရင္းျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပါေစ……
ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ရင္း သာသနာ့ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ဆထက္တိုးလို႔ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ၾကပါေစ.....


အရွင္ဉာဏဒီပ
(အဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္နာယက ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment