>2011 December မွ 2013 January အထိ အဖြဲ႕၏ လွဴပ္ရွားမႈမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(၁) အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ႏွင့္ သီလရွင္သင္ ဘ/က ေက်ာင္းမ်ားကို လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ျခင္း၊

(၂) တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ….. အစရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ထပ္မံဆည္းပူးရန္အတြက္ ပညာသင္ယူစရိတ္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊

(၃) မည္သည့္ဘာသာရပ္မဆို တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိၿပီး မဟာတန္းကို ဆက္လက္ ပညာသင္ယူရန္ ပညာသင္ယူစရိတ္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊

(၄) သဘာဝေဘးအႏ ၱရာယ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ ေနေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊

No comments:

Post a Comment